PROJEKTY
UE

PHU UNIROL realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0267/18 pn.: „Wykorzystanie luminescencji do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych w PHU UNIROL Dorota Kulikowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202, Osi Prioryretowej | Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przediębiorstwach.

Projekt zakłada rozbudowę przedsiębiorstwa i rozpoczęcie produkcji ekologicznych produktów: kostki betonowej oraz obrzeży trawnikowych z efektem luminescencji. Niezbędnym do uruchomienia produkcji nowych produktów jest budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego całej linii produkcyjnej.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych, innowacyjnych i ekologicznych produktów – drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych z efektem luminescencyjnym.

Planowane efekty:

  • rozszerzenie oferty sprzedażowej,
  • zwiększenie produkcji dotychczasowych asortymentów produktów,
  • wdrożenie innowacyjnego sposobu produkcji luminescencyjnych kostek i obrzeży betonowych.


Wartość projektu:
22 467 784,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 399 998,02 zł